ไอที / โปรแกรม / คอมพิวเตอร์

case iphone ลวดลายน่ารัก

case iphone เป็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ในขณะต่างก็ได้รับความนิยม ทำให้ถูกผลิตขชึ้นมากันหลากหลายรูปแบบ แบบที่เราสามารถนำมาประดิษฐ์ต่อเองได้ เพื่อเป็นการเพิ่มลูกเล่นให้กับสิรค้า เพื่อเป็นการดึงดูดใจลูกค้ามากขึ้น …

เกาะติดกระแสแท็ตเล็บ

แท็บเลต คอมพิวเตอร์สมัยใหม่ที่ปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะในปีะเทศไทยหรือต่างประเทศ อีกทั้งยังเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราๆท่านๆทุกคนไปแล้ว ที่แท็บเล็ตได้รับความนิยมขนาดนี้เพราะอะไรเรามาหาคำตอบกันดีกว่าค่ะ

ที่แท็บเล็ตได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในขณะนี้ก็เพราะว่าแท็บเล็ต มีน้ำหนักเบาพกพาสะดวก …

แท็บเล็ตคืออะไร

แท็บเล็ตเป็นคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ที่มีฟังชั่นการทำงานที่เข้าถึงผู้คนทุกเพศทุกวัย สามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้เทียบเท่ากับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือโน๊ตบุ๊คเลย เช่น การท่องอินเตอร์เน็ต การพิมเอกสาร …