ข้อห้ามและข้อปฏิบัติในการปลูกถ่ายหัวใจ

การปลูกถ่ายหัวใจนั้นเป็นเรื่องที่อันตรายและต้องระวังอย่างรอบครอบจากทีมแพทย์ที่ชำนาญและเชี่ยวชาญรวมไปถึงจิตแพทย์ที่ต้องคอยดูแลบำบัดสภาพจิตใจของผู้ป่วย แต่การปลูกถ่ายหัวใจนั้นก็มีข้อห้ามและข้อปฏิบัติอยู่มากมายเพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ป่วยเองควรระวังและปฏิบัติตามอย่างเป็นพิเศษ

สำหรับข้อห้ามในการปลูกถ่ายหัวใจ คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปหรือ 70 ปีขึ้นไปแล้วแต่สถาบันแพทย์นั้นๆ เพราะผลข้างเคียงที่ตามมาในวัยผู้สูงอายุมีอยู่มากมาย เสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง การเป็นโรคหลอดเลือดต่างๆ ตามร่างกายก็ห้ามทำการปลูกถ่ายหัวใจ การเป็นโรคมะเร็งหรือโรคเรื้อรังของไต ตับ ปอด หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแพทย์หรือพยาบาลได้

การปฏิบัติตนเองของผู้ป่วยปลูกถ่ายหัวใจ คือ หลังจากการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจแล้วก็ยังคงนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเวลา 3 เดือน ต้องทำการปฏิบัติตามคำสั่ง คำเตือน ของแพทย์และพยาบาลอย่างเคร่งครัด เข้าโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ทานยาต่างๆ ให้ถูกต้องทุกครั้งตามแพทย์สั่ง ต้องพบแพทย์ตามที่แพทย์นัดเสมอ

เพราะฉะนั้นเราควรที่จะดูแลตนเองและปฏิบัติตนเองตามที่แพทย์และพยาบาลสั่งอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ป่วยเอง อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการกลับมาเป็นโรคเดิมอีกโดยที่การปลูกถ่ายหัวใจไปนั้นสูญป่าว เสียทั้งเงิน เสียเวลา หรืออาจจะเสียชีวิตได้ เราจึงไม่ควรมองข้ามในเรื่องกฏและข้อห้ามในการปฏิบัติตนเองของผู้ป่วยที่ทำการปลูกถ่ายหัวใจไป