การดูแลตัวเองหลังผ่าตัด

ข้อห้ามและข้อปฏิบัติในการปลูกถ่ายหัวใจ

การปลูกถ่ายหัวใจนั้นเป็นเรื่องที่อันตรายและต้องระวังอย่างรอบครอบจากทีมแพทย์ที่ชำนาญและเชี่ยวชาญรวมไปถึงจิตแพทย์ที่ต้องคอยดูแลบำบัดสภาพจิตใจของผู้ป่วย แต่การปลูกถ่ายหัวใจนั้นก็มีข้อห้ามและข้อปฏิบัติอยู่มากมายเพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ป่วยเองควรระวังและปฏิบัติตามอย่างเป็นพิเศษ

สำหรับข้อห้ามในการปลูกถ่ายหัวใจ คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ …