อยากเลิกกาแฟ

ทำอย่างไรเมื่อติดกาแฟมากเกินไป!!

การดื่มกาแฟมากเกินไปทำให้มีผลเสียต่อร่างกาย เพราะกาแฟมีสารคาเฟอีน ถ้าร่างกายได้รับสารคาเฟอีนมากจนเกินไปถึงขึ้นติดกาแฟ ต้องดื่มกาแฟทุกวัน วันไหนไม่ได้ดื่มกาแฟจะทำให้ร่างกายเกิดอาการผิดปกติ แต่เมื่อดื่มกาแฟแล้วก็จะหาย เช่น …