เสื้อผ้าเกาหลี

การแต่งสวนสไตล์บาหลี

หลักการแต่งสวนสไตล์บาหลี จะเป็นการแต่งคล้ายๆกับเมืองไทยเพราะอยู่ในเขตร้อนคล้ายๆกัน โดยจะสามารถใช้ต้นไม้หรือของตกแต่งแทนกันได้

การแต่งสวนสไตล์บาหลี

  1.  ต้นไม้

ต้นไม้ในสวนจะใช้เป็นต้นไม่อะไรก็ได้ แต่ควรจะมีต้นไทรรวมอยู่ด้วยเพราะ …